Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 7195 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie opłaty za publikację wypowiedzi w „Ćwirku” (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów uchwala opłatę od publikacji wypowiedzi w „Ćwirku”, w wysokości 50 lt.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny