Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 723 [X]

Grodzisk, dnia 7 października 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 października 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz Adamczyk
Data i miejsce urodzenia: 25 Maj 1990 Mysłowice
Miejsce zamieszkania: Bieruń
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-09-02 (35)
Identyfikator: A7719

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Prośbę
swoją motywuję tym, iż chcę wziąć aktywny udział w życiu
publicznym Ksiestwa. Chce je realizować wspólnie z innymi
obywatelami Księstwa Sarmacji. Mieszkam w Srebrnym Rogu. tam
również pracuję w jednej z teutońskich firm. Interesuję się
motoryzacją. W przyszłści chciałbym otworzyć własne
przedsiębiorstwo zajmujące si ta branżą. Obecnie współpracuję
z prezesem PASI nad projektem uatrakcyjnienia Syriusza. Mam
nadzieję, iż moja praca na rzecz Księstwa przyniesie w
niedalekiej przyszłości pozytywne skutki. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojej prośby.

Łukasz Adamczyk

Adres IP: 83.16.114.34
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny