Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 7233 [X]

Grodzisk, dnia 29 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają:

  1. Decyzje w sprawie zwrotu podatku od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji,
  2. Uchwały w sprawie wsparcia budżetu Księcia,
  3. Decyzje lub uchwały w sprawie przyznania dotacji,
  4. Decyzje lub uchwały w sprawie nagród państwowych,
  5. Decyzje lub uchwały w sprawie nagród dla agencji prasowych,
  6. Decyzje w sprawie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy państwowych,
  7. Uchwały w sprawie wpłat na Fundusz Pracy,
  8. Uchwały Książęcej Komisji Wyborczej,
  9. Samorządowe uchwały i decyzje w sprawach podatków i opłat, wynagrodzeń, zasiłków, nagród pieniężnych i innych sprawach majątkowych, chyba że przepisy prawa samorządu terytorialnego stanowią inaczej,
  10. Uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania subwencji samorządowych.

(Art. 1. Ust. 10. dodany Rozporządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany rozporządzenia o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji z dnia 20 marca 2016 r.)

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny