Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 724 [X]

Grodzisk, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Namiestnika Marchii Teutońskiej

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., w zw. z art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 173 — Akt Inkorporacji Teutonii z dnia 30 sierpnia 2004 r. oraz art. 41 Statutu Marchii Teutońskiej, na wniosek Marszałka Senatu Marchii Teutońskiej złożony dnia 23 sierpnia 2006 r. w związku z wyborem Zgromadzenia Elektorów Marchii Teutońskiej, powołuję Pana KRZYSZTOFA KONIASA na urząd Namiestnika Marchii Teutońskiej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny