Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7242 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie odwołania pracownika prowincji (uchylony)

 

Odwołuję:
1. Mariana Dąbrowskiego (AF854) z funkcji Grafika w Ministerstwie Promocji,
2. Tomasza Liberi (AF039) z funkcji Komisarza Obrony Cywilnej w Grodzisku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Odwołuję:

  1. Mariana Dąbrowskiego (AF854) z funkcji Grafika w Ministerstwie Promocji,
  2. Tomasza Liberi (AF039) z funkcji Komisarza Obrony Cywilnej w Grodzisku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

 

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny