Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7257 [X]

Eldorat, dnia 17 lutego 2015 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o Izbie Reprezentantów

Artykuł 1. [Zakres obowiązków i uprawnień]

Izba Reprezentantów obejmie obowiązki Izby Obywatelskiej za wyjątkiem:

 1. Wyboru konsulów, w tym konsulów suffecti;
 2. Zmiany konstytucji;
 3. Zmiany niniejszej ustawy,
 4. Obowiązków i uprawnień opisanych w art. 7., 8., 9. konstytucji.

Artykuł 2. [Obowiązki Izby Obywatelskiej wobec Izby Reprezentantów]

 1. Powołanie członków Izby Reprezentantów oraz Przewodniczącego Izby Reprezentantów będzie przedmiotem osobnej uchwały Izby Obywatelskiej.
 2. W ciągu trzech dni Przewodniczący Izby Obywatelskiej zarządzi wybór członków Izby Reprezentantów oraz Przewodniczącego Izby Reprezentantów.

Artykuł 3. [Tryb powołania i odwołania członków]

 1. Izba Obywatelska wybierze członków Izby Reprezentantów spośród ubiegających się o tę funkcję aktywnych obywateli sarmackich.
 2. Izba Reprezentantów liczyć będzie członków w liczbie o dwa mniejszej od liczby ubiegających się o tę funkcję.
 3. Izba Obywatelska odwołuje członka Izby Reprezentantów w drodze uchwały. Na miejsce odwołanego członka Izby Reprezentantów nie powołuje się nowego członka.
 4. Izba Obywatelska odwołuje Przewodniczącego Izby Reprezentantów w drodze uchwały wskazującej równocześnie nowego Przewodniczącego Izby Reprezentantów.

Artykuł 4. [Regulamin Izby Reprezentantów]

 1. Izba Reprezentantów obraduje na posiedzeniach jawnych.
 2. Obradami kieruje Przewodniczący Izby Reprezentantów.
 3. Izba Reprezentantów podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Izby Reprezentantów.
 4. Izba Reprezentantów debatuje nad projektami aktów prawnych nie krócej niż 48 godzin, chyba że wszyscy członkowie wyrażą zgodę na skrócenie debaty.
 5. Izba Reprezentantów głosuje nad projektami aktów prawnych nie krócej niż 48 godzin, chyba że wszyscy członkowie zagłosują wcześniej.
 6. Izba Reprezentantów może zadecydować o utracie mocy przez niniejszą ustawę w całości. Przepis ten nie jest sprzeczny z artykułem 1. ustawy.

Artykuł 5. [Przepisy zmieniające]

  W Ustawie Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 r. dodaje się:

  1. w artykule 3. punkt 4. w brzmieniu: Wobec członków Izby Reprezentantów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nieusprawiedliwionego braku udziału w głosowaniu z tym zastrzeżeniem, że stawka podatku wynosi w ich przypadku 10 tys. libertów.
  2. w punkcie 4. artykułu 4. podpunkt 8. w brzmieniu: Członek Izby Reprezentantów - 20 tys. lt.

  Artykuł 6. [Przepisy wprowadzające oraz czas trwania uprawnień]

  1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
  2. Ustawa traci moc 25 kwietnia 2015 roku za wyjątkiem przepisów artykułu 4.

  (—) Młynek Kawowy,
  Przewodniczący Izby Obywatelskiej

  Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny