Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 7264 [X]

Grodzisk, dnia 22 lutego 2015 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o przyjaźni i wzajemnym szacunku między Królestwem Surmeńskim, a Księstwem Sarmacji (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 lutego 2015 r. w Kaharonei został sporządzony Traktat o przyjaźni i wzajemnym szacunku między Królestwem Surmeńskim, a Księstwem Sarmacji, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o przyjaźni i wzajemnym szacunku między Królestwem Surmeńskim a Księstwem Sarmacji

podpisany w Kaharonei w dniu 22 lutego 2015 roku

Wysokie Układające się Strony:

JE Konstantinos Mikisigos,
Archont Królestwa Surmeńskiego w imieniu własnym i Królestwa Surmeńskiego oraz

JKM Tomasz Ivo Hugo
w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu,

 

- pragnąc pogłębić przyjaźń między obu Państwami i Narodami oraz umocnić łączące je więzy polityczne i kulturalne,
- potwierdzając przywiązanie do idei przyjaźni i sprawiedliwości,
- zmierzając do pogłębienia stosunków dwustronnych i do nadania im jakościowo nowego wymiaru,
- wyrażając przekonanie, że rozwój bezpośrednich kontaktów między państwami i ich obywatelami przyczynia się zasadniczo do zwiększonej aktywności społecznej, uzgodniły, co następuje:

 

Artykuł 1.

Księstwo Sarmacji i Królestwo Surmeńskie będą pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami.

Artykuł 2.

Księstwo Sarmacji przyznaje Królestwu Surmeńskiemu i Królowi Surmenii ochronę prawną czci i dobrego imienia równą z ochroną Księstwa Sarmacji i Księcia Sarmacji, a Królestwo Surmeńskie przyznaje Księstwu Sarmacji i Księciu Sarmacji ochronę prawną czci i dobrego imienia równą z ochroną Królestwa Surmeńskiego i Króla Surmenii.

Artykuł 3.

Księstwo Sarmacji zezwala arystokratom Królestwa Surmeńskiego, a Królestwo Surmeńskie arystokratom i szlachcicom Księstwa Sarmacji, na publiczne posługiwanie się macierzystymi tytułami arystokratycznymi i szlacheckimi. Dla celów protokolarnych, poniższe tytuły będą uznawane za sobie równoważne:

(tytuły sarmackie - tytuły surmeńskie)

książę Sarmacji, król Baridasu - król Surmenii
książę-senior - król-senior
książę Baridasu - wicekról, książę
diuk, markiz - diuk
hrabia, wicehrabia - hrabia
baron, baronet - baron
kawaler - kawaler

Artykuł 4.

Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Umowa utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny