Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 7272 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 50 egzemplarzy znaczka „v-Mundial La Palma 2015”, o nominale 250 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/q648jnxC.png

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 marca 2015 r., g. 20.00.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny