Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7277 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty premii za aktywność na forum (uchylony)

 

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii za miesiąc grudzień w wysokościach podanych poniżej:
Calisto Norvegicus-Chojnacka - 2500 lt
Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 2500 lt
Zbyszko von Thorn-Broniek - 2000 lt
Konrad Jakub Friedman von Clausewitz - 2000 lt
Aga Jacobsen - 2000 lt
Remigiusz Lwowski - 1500 lt
Julian Fer - 1500 lt
Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 1500 lt
Tomasz Liberi - 1000 lt
Tomasz Ivo Hugo - 1000 lt
Fryderyk Sternberg - 1000 lt
Rattus Norvegicus-Chojnacki - 1000 lt
Krzysztof Czuguł-Chan - 500 lt
Stone Cold Felimi-Liderski - 500 lt
Jan Henryk Komarowsky - 500 lt
Matt Tvarovski - 500 lt

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii za miesiąc luty w wysokościach podanych poniżej:

 1. Calisto Norvegicus-Chojnacka - 2500 lt
 2. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 2500 lt
 3. Zbyszko von Thorn-Broniek - 2000 lt
 4. Konrad Jakub Friedman von Clausewitz - 2000 lt
 5. Aga Jacobsen - 2000 lt
 6. Remigiusz Lwowski - 1500 lt
 7. Julian Fer - 1500 lt
 8. Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 1500 lt
 9. Tomasz Liberi - 1000 lt
 10. Tomasz Ivo Hugo - 1000 lt
 11. Fryderyk Sternberg - 1000 lt
 12. Rattus Norvegicus-Chojnacki - 1000 lt
 13. Krzysztof Czuguł-Chan - 500 lt
 14. Stone Cold Felimi-Liderski - 500 lt
 15. Jan Henryk Komarowsky - 500 lt
 16. Matt Tvarovski - 500 lt

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny