Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7281 [X]

Grodzisk, dnia 6 marca 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Wicemarszałka Rady Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 17 lipca 2014 r. powołuję Age Jacobsen na funkcję Wicemarszałka Rady Gellonii i Starosarmacji.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny