Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2015, poz. 7282 [X]

Grodzisk, dnia 7 marca 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie odwołania i powołania Naczelnika SOBOS

Na podstawie § 11 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów odwołuje Gauleitera Kakulskiego z funkcji Naczelnika Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

§ 2.

Rada Ministrów powołuje Karolinę von Lichtenstein na funkcję Naczelnika Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny