Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7284 [X]

Grodzisk, dnia 7 marca 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie odwołania pracownika prowincji (uchylony)

Odwołuję Laurencjusza Ma Hi von Vincis-Kazakov (AF766) ze stanowiska Komisarza Obrony Cywilnej w Ferze.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny