Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7285 [X]

Eldorat, dnia 10 marca 2015 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Sclavinii

Artykuł 1.

Ustęp 2 artykułu 3a Konstytucji Sclavinii otrzymuje brzmienie:

Utrata statusu rezydenta następuje w wyniku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Konsulatu Sclavinii, nieaktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji lub wymierzenia odpowiedniej kary na podstawie przepisów porządkowych Konsulatu Sclavinii.

Artykuł 2.

Ustęp 3 artykułu 3b Konstytucji Sclavinii otrzymuje brzmienie:

Utrata statusu korespondenta następuje w wyniku utraty obywatelstwa sarmackiego, nieaktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji, wycofania poparcia dla członkostwa przez jednego lub większą liczbę popierających rezydentów, pozbawienia statusu korespondenta przez Izbę Obywatelską w drodze uchwały lub wymierzenia odpowiedniej kary na podstawie przepisów porządkowych Konsulatu Sclavinii.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Młynek Kawowy,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny