Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7292 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o liczebności Sejmu

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następującą zmianę: Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu”.


Art. 2.

Przepisy ustawy stosuje się do wyborów do Sejmu kadencji kolejnej po kolejnej kadencji.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny