Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 7293 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę stycznia 2014 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — stworzenie strony Ligi Snookera — 30 000 lt otrzymuje Rattus Norvegicus-Chojnacki.

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — „5 pytań do...” — 20 000 lt otrzymuje Rihanna Aureliusz-Sedrowska

§ 3.

Za zajęcie III miejsca ex aequo — akcja „Tornado” w GiSie, aktywność na polu terroru dyplomatycznego, plebiscyt Sarmata Roku [III etap i finał] — po 3333 lt otrzymują Gellonia i Starosarmacja, Rada Ministrów, Rattus Norvegicus-Chojnacki.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Minister Dziedzictwa Narodowego

(—) Wojciech Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny