Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 7299 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę lutego 2014 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — Baridajski Instytut Meteorologii — 30 000 lt otrzymuje Marian Krzywonos.

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — Igrzyska Bogów — 20 000 lt otrzymuje Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán.

§ 3.

Za zajęcie III miejsca powstanie Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej — 10 000 lt otrzymuje Martes von Padors.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Minister Dziedzictwa Narodowego

(—) Wojciech Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny