Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7327 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie odwołania pracowników prowincji (uchylony)

Odwołuję:

  1. Calisto Norvegicus-Chojnacką (A5673) z funkcji Wicepremier, Minister Dziedzictwa Narodowego oraz redaktora GiSlettera;
  2. Rattusa Norvegicus-Chojnackiego (AC474) z funkcji Marszałka Rady GiS, Trenera w Ministerstwie Sportu, Łowcy Głów w Ministerstwie Promocji oraz Ministra Infrastruktury.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny