Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 7329 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2015 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wandystanu, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji 5. rocznicy powstania Gellonii i Starosarmacji za aktywność oraz całą działalność w Prowincji, w ramach podziękowania i chcąc wynagrodzić każdy trud włożony w to, aby nasza wspólna Prowincja wciąż żyła i się rozwijała nadajemy:

 1. Po 1 wsi lennej:
  1. Adze Jacobson,
  2. Ivanowi Dymitrowi von Vincis-Kazakovowi,
  3. Julianowi Ferowi,
  4. Krzysztofowi Czuguł-Chanowi,
  5. Konradowi Jakubowi Friedmanowi von Clausewitz;
 2. Po 2 wsie lenne:
  1. Stone Coldowi Felimi-Liderskiemu,
  2. Tomaszowi Liberi,
  3. Laurencjuszowi Ma Hi von Vincis-Kazakovowi;
 3. 3 wsie lenne: Remigiuszowi Lwowskiemu;
 4. 4 wsie lenne: Zbyszkowi von Thorn-Brońkowi;
 5. Po 6 wsi lennych:
  1. Calisto Norvegicus-Chojnackiej,
  2. Rattusowi Norvegicusowi.
 6. W związku z powyższymi nadaniami, Remigiuszowi Lwowskiemu nadaje się tytuł szlachecki baroneta.
 7. W związku z powyższymi nadaniami, Rattusowi Norvegicusowi nadaje się tytuł arystokratyczny markiza.
 8. W związku z powyższymi nadaniami, Calisto Norvegicus-Chojnackiej obok tytułu diuczessy, przynależy tytuł hrabiny.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny