Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7342 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

z mocą ustawy o podatkach

Art. 1.

  1. Raz w miesiącu, nie później niż siódmego dnia, z rachunków należących do mieszkańców Konsulatu Sclavinii niebędących aktywnymi obywatelami sarmackimi, którzy nie wypowiedzieli się ani razu w okresie 30 dni poprzedzających chwilę poboru podatku, pobiera się 10% środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach w chwili poboru podatku; podatku od mieszkańca nie pobiera się, jeżeli łączna wysokość podatku jest niższa niż 500 lt.
  2. Na wniosek mieszkańca zwraca się na jego rachunek, pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku, podatek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

Art. 2.

(Skreślony)

(Art. 2 skreślony Ustawą o zniesieniu podatku od niegłosowania w Kapitule z dnia 12 lipca 2015 r.)

Art. 3.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. W art. 4 ust. 2 Ustawy Izby Obywatelskiej o wizach dla Bialeńczyków z dnia 1 stycznia 2015 r. frazę „Skarbnika,” zastępuje się słowami „radcy stanu”.
  3. Traci moc Ustawa Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 r.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schleisnger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny