Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7343 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

z mocą ustawy o municypiach i miejscowościach

Art. 1.

  1. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest miasto stołeczne Eldorat. Ustrój miasta stołecznego Eldoratu określa rozporządzenie Konsulów.
  2. Republika Scholandzka jest szczególną jednostką urbanistyczną Konsulatu Sclavinii oraz ośrodkiem kultywowania pamięci, tradycji i kultury sarmackiej mniejszości scholandzkiej większości w Księstwie Sarmacji. Republika stanowi własność Wielkiego Armina Gauleitera Kakulskiego.
  3. Miasto stołeczne Eldorat oraz Republika Scholandzka są jedynymi municypiami — miejscowościami Konsulatu Sclavinii w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Konsulowie Sclavinii, w drodze rozporządzenia, dokonują lokacji i likwidują miejscowości na terytorium Konsulatu Sclavinii. Ustrój miejscowości określa statut nadany przez Konsulów; jego zmiana następuje w trybie i na zasadach przez niego określonych oraz w drodze rozporządzenia Konsulów.

Art. 3.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Tracą moc Ustawa Izby Obywatelskiej o miastach i lennach z dnia 19 października 2013 r. oraz Ustawa Izby Obywatelskiej o Republice Scholandzkiej z dnia 16 listopada 2013 r.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schleisnger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny