Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7344 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

z mocą ustawy o symbolach, świętach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii

Art. 1. [Symbole]

 1. Herbem Konsulatu Sclavinii jest w polu błękitnym jednorożec srebrny wspięty.
 2. Barwami Konsulatu Sclavinii są kolory błękitny oraz biały.
 3. Flagą Konsulatu Sclavinii jest prostokąt koloru błękitnego, z umieszczonym pośrodku białym dyskiem z czarną kwiatangą, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
 4. Znakiem Konsulatu Sclavinii jest czarna kwiatanga.
 5. Hymnem Konsulatu Sclavinii jest pieśń „Złoty wieniec chwały”.
 6. Melodią hymnu Konsulatu Sclavinii jest „Marsz Konsularny”.

(Art. 1 ust. 5 w brzmieniu ustalonym, a ust. 6 dodany Ustawą o melodii hymnu Konsulatu Sclavinii z dnia 18 sierpnia 2015 r.)

Art. 2. [Święta]

 1. Świętami Konsulatu Sclavinii są:
  1. 12 marca — rocznica powstania Królestwa Sclavińskiego w roku 2007,
  2. 20 czerwca — Dzień Odolana Zwitariusza, rocznica zamieszkania patrona w roku 2013,
  3. 10 października — Dzień Konsularny, rocznica wyboru pierwszych Konsulów w roku 2013.
 2. Uroczystością Konsulatu Sclavinii jest inauguracja nowo wybranych Konsulów.

Art. 3. [Ordery]

 1. Order Jednorożca (OU) jest najwyższym orderem Konsulatu Sclavinii, nadawanym przez Kapitułę z inicjatywy Przywódcy działającego w porozumieniu z Konsulami. Przywódca jest Kawalerem i Wielkim Mistrzem Orderu Jednorożca.
 2. Order Ostatecznej Krucjaty jest wyróżnieniem za wybitne zasługi w walce o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty, nadawanym przez Przywódcę działającego w porozumieniu z Konsulami, w pięciu klasach:
  1. Krzyż Wielki (UCG),
  2. Krzyż Komandorski (UCD),
  3. Krzyż Oficerski (UCP),
  4. Krzyż Kawalerski (UCE),
  5. Krzyż Żołnierski (UCM).
 3. Odznaczonym Orderem Jednorożca i Orderem Ostatecznej Krucjaty przysługuje prawo do posługiwania się, po nazwiskach, skrótami wskazanymi w ustępach poprzedzających.
 4. Order Jednorożca i Order Ostatecznej Krucjaty w każdej klasie nadaje się jeden raz.

Art. 4. [Odznaczenia]

 1. Medal Odolana Zwitariusza jest wyróżnieniem dla osób, które położyły zasługi przynoszące znaczną korzyść Konsulatowi Sclavinii lub jego mieszkańcom.
 2. Medal Odolana Zwitarusza jest nadawany przez Konsulów w trzech stopniach:
  1. I stopień — Złoty Medal Odolana Zwitariusza,
  2. II stopień — Srebrny Medal Odolana Zwitariusza,
  3. III stopień — Brązowy Medal Odolana Zwitariusza.
 3. Medal Odolana Zwitariusza może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

Art. 5. [Przepisy wprowadzające i końcowe]

 1. Konsulowie, w drodze rozporządzenia, określają wzory odznak orderów i odznaczeń.
 2. Tracą moc Ustawa Izby Obywatelskiej o symbolach z dnia 28 października 2013 r., Ustawa Izby Obywatelskiej o odznaczeniach z dnia 21 grudnia 2013 r. oraz Ustawa Izby Obywatelskiej o Dniu Konsularnym z dnia 18 czerwca 2014 r.
 3. Zachowują ważność dotychczasowe nadania orderów i odznaczeń.
 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1
HERB

A. HERB WIELKI KONSULATU SCLAVINII

B. HERB MAŁY KONSULATU SCLAVINII

(Załącznik 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie wizerunku herbu Konsulatu Sclavinii z dnia 19 kwietnia 2015 r.)

Załącznik 2
FLAGA

Załącznik 3
SŁOWA HYMNU

1. Bądź Sclavinio uwieńczona, złotym wieńcem chwały.
Walczyć o to zawsze będzie, Naród twój wspaniały!

Refren: Naprzód do boju, w trudzie wielkim i znoju.
Z jednorożcem białym, symbolem wspaniałym!

2. Chociaż nigdy dobre czasy, Tobie nie służyły.
Jednak naród z mieczem w pasie, Oddawał swe siły.

3. Demokrację ukochali, wierni tobie ludzie.
Oddawali za Cię życie, w pokorze i trudzie.

Załącznik 4
ZNAK

Załącznik 5
STANDARD KOLORÓW

Kolorem błękitnym w rozumieniu ustawy jest kolor opisany standardem:

 1. RGB: 0, 163, 221,
 2. CMYK: 86, 6, 0, 0.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schleisnger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny