Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7348 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Decyzja Konsulów

w sprawie wycofania zgody na używanie nazwy „Jastrzębiec”

Działając w imieniu Konsulatu Sclavinii wycofujemy zgodę na posługiwanie się nazwą historycznego sclavińskiego miasta „Jastrzębiec” przez osoby fizyczne oraz inne niż Konsulat Sclavinii osoby prawne, w szczególności na posługiwanie się nią jako nazwą dawnego miasta Sorvanno, stanowiącego własność Krzysztofa bnt. Hansa van der Ice. Uchwała Izby Obywatelskiej w sprawie zgody na użycie nazwy Jastrzębiec z dnia 12 lipca 2014 r. zostaje uchylona.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schleisnger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny