Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 735 [X]

Grodzisk, dnia 20 października 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 października 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jerzy Piotr Wiecki
Data i miejsce urodzenia: 06.02.1992r. Gdańsk
Miejsce zamieszkania: Gdańsk
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-02 (18)
Identyfikator: A7853

Wasza Wysokość!
Dziś nadszedł ważny, o ile nie najważniejszy dzień w moim
dotychczasowym v- życiu. Postanowiłem na stałe osiąść w
jednej z wielu mikronacji, w Sarmacji. Szczerze
powiedziawszy, długo zastanawiałem się nad wyborem mojego
v-miejsca, miotałem się od kraju do kraju poszukując "tego
czegoś". Myślę, że własnie w Ksiestwie to znalazłem-
znalazłem tu bardzo wielu, wspaniałych i wartościowych ludzi,
których chciałbym poznać, histori, które chciałbym usłyszeć
oraz wiele miejsc Które chciałbym zobaczyć. Czuję, że w
Sarmacji będę mógł zrealizować moje v- marzenia i plany.
  Dlatego proszę o przyznanie mi obywatelstwa Sarmackiego. W
momencie jego nadania , stanę się pełnoprawną częścią tej
wielkiej wspólnoty, jaką niewątpliwie jest naród
Sarmacki.Obywatelstwo pozwoli urzeczywistnienie mi moich
zamierzeń, dzięki niemu, będę mógł zmieniac Księstwo na
lepsze. Czuję, że mogę się tu przydać, że mogę wpłynąć na
Jego losy. Bez obywatelstwa, jest to możliwe w jedynie
ograniczonym stopniu.
   

Jerzy Piotr Wiecki

Adres IP: 82.160.203.2
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny