Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 7354 [X]

Grodzisk, dnia 4 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1.

§ 6 ust. 2 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. („Każdemu z członków Rady Ministrów oraz Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu przysługuje prawo do publikacji w GAP”) otrzymuje brzmienie „Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu oraz przedstawicielom prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Wojciech bnt Wiśnicki,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny