Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 736 [X]

Srebrny Róg, dnia 17 stycznia 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 20/2005

– akt lokacji miasta Zielnybor

Ponieważ wszyscy umieramy i jakby sprawiedliwie odchodzimy z tego świata, wszystkie wydarzenia pogrążą się w nicości i przepadną, jakby nie istniały, chyba że zostaną powierzone pamięci świadków i pisarzy.

Dlatego pragniemy, ażeby było wiadome tak współczesnym, jak przyszłym, którzy ujrzą ten dokument, że my, markiz Jakob, z łaski Księcia Namiestnik i Pan Marchii Teutońskiej, Senator Księstwa Sarmacji, primus inter pares teutończyków, Wojciechowi Kaczmarczykowi nadaję z dziedzicznym prawem posiadania obszar na dzisiejszej granicy slaviańsko - enderaskiej (Y0137), który od dawna należał do nas i do naszych przodków, z dodanym warunkiem, iż na jego obszarze powstanie miasto Zielnybor, z którego będzie nam przekazywał czynsz w zgodzie z zapisami statutu miasta. Jednocześnie oznajmiamy, że przeszkód nie będziemy czynić, ażeby ów Wojciech, obywatel nasz zacny, za naszą wiedzą i zgodą powołał burmistrza owego miasta.

I aby nie mogła powstać w przyszłości jakaś wątpliwość dla nas i dla naszych następców z powodu tej darowizny i mogącej powstać przeszkody dla wymienionego Wojciecha i jego dziedziców, ten dokument na świadectwo i na dowód umocniliśmy naszą pieczęcią.

Dan w Pałacu w Srebrnym Rogu dnia 17 stycznia Anno Domini 2005.

(—) markiz Jakob
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny