Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7386 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

  1. Agę Jacobsen na urząd Marszałek Rady oraz Wicepremiera.
  2. Calisto diuczessę Norvegicus-Chojnacką na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego oraz Redaktor GiSLettera.
  3. Rattusa markiza Norvegicusa-Chojnackiego na urząd Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Wicemarszałka Rady.
  4. Adunaphela kawalera Kovalla na urząd Sekretarza przy Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Stone Cold wicehrabia Felimi-Liderski,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny