Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7391 [X]

Eldorat, dnia 19 kwietnia 2015 r.

Ustawa Kapituły

o zmianie wizerunku herbu Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

Załącznik 1 Rozporządzenia Konsulów z mocą ustawy o symbolach, świętach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

A. HERB WIELKI KONSULATU SCLAVINII

B. HERB MAŁY KONSULATU SCLAVINII

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny