Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7396 [X]

Eldorat, dnia 20 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej

Art. 1.

  1. Wśród mieszkańców aktywnych na forum Konsulatu Sclavinii losuje się codziennie nagrodę pieniężną w wysokości 5000 Ⱡ; w przypadku wylosowania osoby niezamieszkałej w Konsulacie Sclavinii, dokonuje się kolejnego losowania wśród mieszkańców Konsulatu Sclavinii. Szansa wylosowania nagrody jest proporcjonalna do zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych przez mieszkańca na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 24 godzin poprzedzających chwilę losowania.
  2. Konsulowie mogą, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca ze Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej.

(Art. 1 ust. 1 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 17 maja 2015 r.)

Art. 2.

Na realizację Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej przeznacza się 900 000 Ⱡ z budżetu Konsulatu Sclavinii. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z chwilą wyczerpania środków pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonanie rozporządzenia powierza się radcy stanu do spraw finansów.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 17 maja 2015 r.)

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 21 czerwca 2015 r.)

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 7 lipca 2015 r.)

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 2 sierpnia 2015 r.)

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 2 września 2015 r.)

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny