Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7397 [X]

Grodzisk, dnia 21 kwietnia 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie podatków (uchylony)

§ 1.

Zgodnie z art. 2 Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. postanawiam o opodatkowaniu tantiem oraz zakupu zupy w miejskiej kantynie i ustalam następujące stawki podatków:

§ 2.

Traci moc Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji w sprawie podatków z dnia 15 sierpnia 2013 r.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Stone Cold v-hr. Felimi-Liderski,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny