Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 740 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 października 2006 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 35/2006

– akt lokacji miasta Eltdorf

Wiele miast sarmackich – co z przykrością zauważam – w ruinę się zamienia i na swe dawne sukcesy cień rzuca. Widząc to ja, Krzysztof Stanisław Michał Kwazi, z łaski Księcia Sarmacji i Elektorów Teutońskich Namiestnik Marchii Teutońskiej, kierując się dobrem Marchii i Księstwa nowe miasto ustanawiam, a opis jego lokacji w poniższym akcie przedstawiam.

Na chwałę Marchii Tetuońskiej i całego Ksiestwa Sarmacji tam, gdzie rzeka Norte uchodzi do morza (TEU0406), w Baronii Enderasji osadę ELTDORF wznoszę. Na zasadźcę osady powołuję Pana GERARDA SZOPKOWSKIEGO, któremu doprowadzenie Eltdorfu do otrzymania praw miejskich powierzam. Licząc na szybki rozwój przekazuję Zasadźcy 400 libertów, z których rozliczon zostanie po dopełnieniu starań o prawa miejskie. Po ich uzyskaniu władzę w Eltdorfie sprawował będzie burmistrz mianowany przez Namiestnika Marchii Teutońskiej.

Pragnę, aby Eltdorf na wieki w historię Księstwa się wpisał i wszelkich starań dołożę, by tak właśnie się stało.

Akt lokacji dan w Pałacu Cesarskim w Srebrnym Rogu dnia 22 października Anno Domini 2006.

(—) Krzysztof St. M. Kwazi
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny