Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 7400 [X]

Grodzisk, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji liberta i wpłaty na Fundusz Pracy

§ 1.

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów dokonuje emisji 192 600 libertów w celu finansowania sprzedaży pracy.

§ 2.

Na podstawie § 4 ust. 3 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów Rada Ministrów uchwala wpłatę powołanej kwoty na Fundusz Pracy w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.33.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Wojciech bnt Wiśnicki,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny