Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7406 [X]

Eldorat, dnia 25 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o radcy stanu do spraw promocji

W art. 3 Rozporządzenia Konsulów o administracji Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Radca stanu do spraw promocji promuje Konsulat Sclavinii w granicach rzeczypospolitej sarmackiej i poza nimi, mając na uwadze trwały wzrost liczby mieszkańców Konsulatu Sclavinii”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny