Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 741 [X]

Grodzisk, dnia 25 października 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 24 października 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartosz Wojciechowski
Data i miejsce urodzenia: 5 stycznia 1989 Gniezno
Miejsce zamieszkania: Gniezno
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-10 (14)
Identyfikator: A7874

Witam serdecznie
Zwracam się z serdeczną prośba o przyznanie mi obywatelstwa
Księstwa Sarmacji. Moją prośbę motywuje tym, iż, spełniam
wszystkie warunki nadania mi owego obywatelstwa. Zamieszkuje
w Księstwie Sarmacji już 14 dni, skończyłem 15 rok życia a
także nie mam nic wspólnego z innymi wirtualnymi państwami.
Księstwo Sarmacji jest moim pierwszym i zarazem jedynym takim
państwem, z którym mam cokolwiek do czynienia. Przez ten mój
krótki okres już sporo się nauczyłem, na czym polega i jak
funkcjonuje państwo. Mam już pewne plany związane moją dalszą
karierą w Księstwie Sarmacji. Wiem jednak, że moja obecna
sytuacja nie daje mi wielu możliwości gdyż nie jestem pełno
prawym obywatelem, dlatego też staram się o przyznanie tego
obywatelstwa mi abym mógł w pełni realizować się i spełniać
moje plany w Sarmacji. Obiecuje przestrzegać prawa i
obowiązujący zasad. A w razie, jakichkolwiek nieprawidłowości
z mojej strony obiecuje ponieść wszelkie konsekwencji mego
postępowania. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby.
Z poważaniem 
Bartosz Wojciechowski


Wojciechowski

Adres IP: 88.199.64.5
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny