Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7420 [X]

Eldorat, dnia 1 maja 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o trybie powoływania i odwoływania selekcjonera reprezentacji wielonarodowej Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

W Rozporządzeniu o Sclavińskim Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 pkt 2 („[Celami Związku są:] Prowadzenie reprezentacji narodowej Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „[Celami Związku są:] Prowadzenie reprezentacji wielonarodowej Konsulatu Sclavinii”;
  2. Art. 3 ust. 5 lit. d („[Do zadań Prezesa należy:] współpraca z selekcjorem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji”) otrzymuje brzmienie „[Do zadań Prezesa należy:] współpraca z selekcjonerem reprezentacji wielonarodowej oraz sprawowanie tej funkcji w przypadku jej opróżnienia”;
  3. Art. 3 ust. 6 („Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany przez członków Związku. Członkowie Związku decydują o jego odwołaniu”) otrzymuje brzmienie „Selekcjoner reprezentacji wielonarodowej jest powoływany i odwoływany przez Prezesa po zasięgnięciu opinii członków związku”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny