Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 7423 [X]

Grodzisk, dnia 1 maja 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 40 egzemplarzy znaczka „Królewskie Miasto Almera”, o nominale 50 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 maja 2015 r., g. 21.00.

(—) Wojciech bnt Wiśnicki,
Kanclerz.

(—) Siergiusz bnt Asketil,
Sekretarz ds. Poczty Baridajskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny