Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7435 [X]

Grodzisk, dnia 3 maja 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie przepisów dotyczących referendum

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. W art. 27. ust. 1 zmienia się brzmienie pierwszego zdania ("Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:") na następujące: "Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:".
  2. W art. 27a. ust. 2 zmienia się brzmienie pierwszego zdania ("Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu;") na następujące: "Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartej części aktualnej liczby obywateli;".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny