Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7441 [X]

Grodzisk, dnia 4 maja 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty wynagrodzeń pracowników prowincji (uchylony)

Na podstawie Art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego przyznaję wynagrodzenia pracownikom prowincji za miesiąc marzec według poniższego zestawienia:

 

Aga Jacobsen - 5000 lt
Calisto Norvegicus-Chojnacka - 5000 lt
Rattus Norvegicus-Chojnacki - 5000 lt
Zbyszko von Thorn-Broniek - 5000 lt
  1. Aga Jacobsen - 10000 lt
  2. Calisto Norvegicus-Chojnacka - 10000 lt
  3. Rattus Norvegicus-Chojnacki - 10000 lt
  4. Stone Cold Felimi-Liderski - 5000 lt
  5. Adunaphel Kovall - 5000 lt

(—) Stone Cold v-hr. Felimi-Liderski,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny