Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7442 [X]

Grodzisk, dnia 4 maja 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty premii za aktywność na forum (uchylony)

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii za miesiąc kwiecień w wysokościach podanych poniżej:
 1. Calisto Norvegicus-Chojnacka - 3500 lt
 2. Stone Cold Felimi-Liderski - 3000 lt
 3. Rattus Norvegicus-Chojnacki - 2500 lt
 4. Aga Jacobsen - 2500 lt
 5. Zbyszko von Thorn-Broniek - 2000 lt
 6. Adunaphel Kovall - 2000 lt
 7. Tomasz Liberi - 2000 lt
 8. Henryk K. Leszczyński - 1500 lt
 9. Tomasz Ivo Hugo - 1000 lt
 10. Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 1000 lt
 11. Peter Axinus - 500 lt
 12. Remigiusz Lwowski - 1000 lt
 13. Krzysztof Czuguł-Chan - 500 lt
 14. Rozkocjusz Aleksander Piriczewski - 500 lt
 15. Tytus Aureliusz-Chojnacki - 500 lt
 16. Persywald Moncki - 500 lt

(—) Stone Cold v-hr. Felimi-Liderski,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny