Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 7462 [X]

Grodzisk, dnia 16 maja 2015 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie zarządzenia referendum konsultacyjnego

§ 1.

Na podstawie Rozporządzenia Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 stycznia 2012 r. zarządzam referendum konsultacyjne w sprawie likwidacji gospodarstw prywatnych:

  1. Postawione pytanie: „Czy jesteś za likwidacją gospodarstw prywatnych?”.
  2. Warianty odpowiedzi: „tak”, „nie” oraz „nie mam zdania.
  3. Liczba możliwych do wskazania wariantów odpowiedzi: 1.
  4. Czas rozpoczęcia głosowania: 27 maja 2015 r., około godziny 21.00.
  5. Czas zakończenia głosowania: 30 maja 2015 r., około godziny 21.00.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz baronet Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny