Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7463 [X]

Srebrny Róg, dnia 17 marca 2015 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 2/2015

w sprawie powołania Dyrektora Teutońskiej Filharmonii Królewskiej

§1

Na podstawie §1. ust. 4 Postanowienia Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskiej Filharmonii Królewskiej z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz. P. poz. 7458):


  1. Powołuje się Aleksandra Damiana Sedrowskiego (AE804) na stanowisko Dyrektora Teutońskiego Filharmonii Królewskiej.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

 

 

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lady Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny