Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7466 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o zwiększeniu wynagrodzeń i zmianie zasad przeznaczania środków z budżetu Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

Rozporządzeniu Konsulów o administracji Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Kwoty określone w art. 5 ust. 4 lit. a–d zwiększa się o 50%;
  2. Art. 6 ust. 2 („Funkcjonariusz sprawujący urząd PRZYWÓDCY, Konsula, Marszałka Kapituły lub członka administracji Konsulatu Sclavinii może zdecydować w miesiącu kalendarzowym o przeznaczeniu do 25 000 lt z budżetu Konsulatu Sclavinii na realizację określonych celów lub dotacje dla inicjatyw prywatnych, niezwłocznie zawiadamiając radcę stanu do spraw finansów”) otrzymuje brzmienie „Funkcjonariusz sprawujący urząd PRZYWÓDCY, Konsula, Marszałka Kapituły lub członka administracji Konsulatu Sclavinii może zdecydować w miesiącu kalendarzowym o przeznaczeniu do 50 000 lt z budżetu Konsulatu Sclavinii na realizację określonych celów lub dotacje dla inicjatyw prywatnych, niezwłocznie zawiadamiając radcę stanu do spraw finansów”.

Art. 2.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Przepisy art. 1 pkt 1 rozporządzenia stosuje się od 1 kwietnia 2015 r.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny