Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7467 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o finansowaniu miejscowości

Art. 1.

Rozporządzeniu Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r. dodaje się art. 11a o tytule „Finansowanie miejscowości”, w brzmieniu:

  1. Właściwy radca stanu niezwłocznie przekazuje na rachunek właściwej miejscowości 25% opłaconego podatku gruntowego.
  2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku miejscowości dysponuje naczelnik, niezwłocznie informując radę miejscowości, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wypłacone jednej osobie nie może przekroczyć 1000 lt za dzień sprawowania funkcji.
  3. Rada miejscowości może, w drodze uchwały, określić zasady dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku miejscowości.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny