Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7468 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej

Art. 1.

Rozporządzeniu Konsulów o Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 20 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 1 ust. 1 zd. 1 („Wśród mieszkańców Konsulatu Sclavinii losuje się codziennie nagrodę pieniężną w wysokości 5000 Ⱡ”) otrzymuje brzmienie „Wśród mieszkańców aktywnych na forum Konsulatu Sclavinii losuje się codziennie nagrodę pieniężną w wysokości 5000 Ⱡ; w przypadku wylosowania osoby niezamieszkałej w Konsulacie Sclavinii, dokonuje się kolejnego losowania wśród mieszkańców Konsulatu Sclavinii”;
  2. Art. 2 („Na realizację Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej przeznacza się 150 000 Ⱡ z budżetu Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Na realizację Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej przeznacza się 300 000 Ⱡ z budżetu Konsulatu Sclavinii”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny