Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 7471 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 maja 2015 r.

Edykt Króla Teutonii nr 1/2015

w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora (uchylony)

Art. 1 [Zakres kompetencji]

Na podstawie artykułu 14 ust. 2. Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 r. ustala się nowy zakres kompetencji Lorda Koadiutora, powierzając mu:

 1. kompetencje tworzenia Urzedów Królestwa, określone w Ustawie Senatu KT nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r.,
 2. prowadzenie Rejestru Funkcjonariuszy Teutońskich, określone w Ustawie Senatu KT nr 3/2014 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 7 września 2014 r.,
 3. kompetencje Króla, wynikające z następujących przepisów Konstytucji KT:
  • art. 7, punkty 1 i 2,
  • art. 8, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków,
  • art. 16. ust. 2.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

 1. Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Edykt Króla nr 1/2014 z dnia 17 czerwca 2014.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny