Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 7500 [X]

Grodzisk, dnia 30 maja 2015 r.

Obwieszczenie Kanclerza

w sprawie wyników referendum konsultacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 stycznia 2012 roku Kanclerz Księstwa Sarmacji podaje do publicznej wiadomości wyniki referendum konsultacyjnego w sprawie likwidacji gospodarstw prywatnych:

  1. Postawione pytanie: Czy jesteś za likwidacją gospodarstw prywatnych?
  2. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 77;
  3. Liczba wyborców: 64 (frekwencja: 83%);
  4. Liczba oddanych odpowiedzi:
  • Odpowiedzi „tak”: 29 (45.31%),
  • Odpowiedzi „nie mam zdania”: 4 (6,25%),
  • Odpowiedzi „nie”: 31 (48.44%).

(—) Siergiusz baron Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny