Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7505 [X]

Eldorat, dnia 31 maja 2015 r.

Ustawa Kapituły

o korpusie ekspedycyjnym Ostatecznej Krucjaty

W celu tworzenia doskonalszej prowincji,
zapewnienia spokoju wewnętrznego,
umożliwienia wspólnej obrony —
MY, KAPITUŁA KONSULATU SCLAVINII
uchwalamy i ustanawiamy, co następuje:

Artykuł 1.

Korpus ekspedycyjny Ostatecznej Krucjaty (zwany dalej „Waffen-OK”) jest milicją Konsulatu Sclavinii, przeznaczoną do zwalczania niepokojów społecznych, wrogów zewnętrznych, a także zapewniającą bezpieczeństwo urzędowi konsularnemu i całej prowincji.

Artykuł 2.

PRZYWÓDCA jest głównodowodzącym Waffen-OK, który określa warunki służby w Waffen-OK oraz przyjmowania do niej. Głównodowodzący dysponuje oddziałami Waffen-OK, wyznacza hierarchię szarż i nadaje szarże. Głównodowodzący może przekazać całość lub część swoich obowiązków wyznaczonemu przez siebie bojowcowi Waffen-OK.

Artykuł 3.

Bojowcy Waffen-OK pełnią służbę w formacji ochotniczo. Mogą zostać, nie częściej niż raz w miesiącu, nagrodzeni przez głównodowodzącego kwotą do 10 tysięcy libertów w uznaniu szczególnych zasług. Postanowiwszy o nagrodzeniu bojowca, głównodowodzący niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego radcę stanu.

Artykuł 4.

Siedzibą Waffen-OK jest Bereza Kotwicka, zaś godłem Jednorożec trzymający w pysku miecz. Chyba, że głównodowodzący postanowi inaczej.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny