Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla, poz. 7518 [X]

Almera, dnia 4 czerwca 2015 r.

Ordonans Króla Baridasu

o zmianie Kodeksu Społecznego (uchylony)

JA, MARKUS ARPED,
wicekról Baridasu,
stanowię, co następuje:

Art. 1.

W Ordonansie Króla Baridasu — Kodeks Społeczny z dnia 27 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 1 („Prefekt Baridasu z urzędu sprawuje funkcję Marszałka”) otrzymuje brzmienie: „Prefekt, wyznaczony przez Prefekta Generalnego w porozumieniu z Królem Baridasu, z urzędu sprawuje funkcję Marszałka”.
  2. W art. 26 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „niepoprawnie formatuje wypowiedzi zamieszone w miejscach publicznych”.
  3. Tytuł art. 27 („Kara dodatkowa grzywny”) otrzymuje brzmienie: „Kara ograniczenia wolności”.
  4. Art. 27 („(1) Obok kary więzienia można wymierzyć karę dodatkową grzywny do 10000 lt; (2) Jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione, można wymierzyć jedynie karę dodatkową grzywny”) otrzymuje brzmienie:
    1. Osoba, która w sposób nagminny popełnia wykroczenia określone w art. 26 ust. 6, 8-10, podlega karze ograniczenia wolności na terytorium Królestwa Baridasu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
    2. Osobie ukaranej karą ograniczenia wolności odbiera się możliwość wypowiedzi w poddziałach Królestwa Baridasu na Forum Centralnym, z wyjątkiem poddziału „Republika Południowego Baridasu”.
    3. Marszałek może przedterminowo przywrócić osobie ukaranej pełną wolność, jeżeli cel kary został spełniony.

Art. 2.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus mar. Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny