Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 7531 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wsparcia budżetu Księcia

§ 1.

Na podstawie art. 8 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę 30 000 libertów za czerwiec 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Siergiusz baron Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny