Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 7537 [X]

Grodzisk, dnia 14 czerwca 2015 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 19 czerwca 2014 r. art. 1 ust. 1 ([Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:] „Marszałka, wicemarszałków Sejmu i przewodniczących stronnictw politycznych”) otrzymuje brzmienie: „Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Siergiusz baron Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny