Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7558 [X]

Eldorat, dnia 21 czerwca 2015 r.

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Eldoratu

w sprawie budżetu na okres 18.05.2015 - 30.06.2015

Art. 1. [stan finansów]


 1. Na dzień 22.05.2015 - rachunek MS Eldorat: 72 193,25 Ⱡ.
 2. Budżet zaplanowany na 43 dni, do dnia 30.06.2015.
 3. Przewidywane wpływy:
  1. Środki z dzierżawy gruntów - 70 000 Ⱡ,
  2. Subwencja celowa od Konsulatu Sclavinii: 25 000 Ⱡ.
  3. Suma wpływów: 167 193,25 Ⱡ.
 4. Przewidywane wydatki:
  1. Pensje urzędników: 64 500 Ⱡ,
  2. Dieta Wysokiego Emila: 43 000 Ⱡ,
  3. Rozwój miasta i promocja (imprezy, konkursy, etc): 75 000 Ⱡ,
  4. Suma wydatków: 182 500 Ⱡ.
 5. Saldo po końcowe -15 306,75 Ⱡ.


Art. 2. [pensje i diety]


 1. Pensja i dieta składają się z dwóch części. Kwoty podstawowej, regulowanej przez tę uchwałę i premii, przyznawanej przez Radę Miasta.
 2. Pensja urzędnika i dieta Wysokiego Emila wylicza się z wzoru P = (D * S) * O, gdzie P - pensja, D - ilość przepracowanych dni w danym okresie, S - Stawka dzienna, O - ocena w procentach:
  1. Stawka dla urzędnika wynosi 500 Ⱡ,
  2. Stawka dla Wysokiego Emila wynosi 1000 Ⱡ,
 3. Po zakończeniu miesiąca Wysoki Emil ustanawia przesyła do członków Rady ankietę oceniającą pracę poszczególnych urzędników.
 4. Pensje wypłaca się niezwłocznie po zakończeniu ankiety.


Art. 3. [budżet promocji i rozwoju]


 1. Rada Miasta może uchwalić propozycję promocji bądź rozwoju miasta przeznaczając na to środki z art. 1. ust. 4f.
 2. Środki przeznaczone na pojedynczą akcję promocyjną nie mogą przekroczyć 50% kwoty określonej art. 1. ust. 4f.
 3. W wypadku nadwyżki budżetowej, Wysoki Emil może zwiększyć budżet określony art. 1. ust. 4f.
 4. Na wniosek Rady Wysoki Emil może zwrócić się do Konsulatu Sclavinii lub innej instytucji w celu uzyskania dodatkowych środków na rzecz promocji i rozwoju.


Art. 4. [środki pozostałe]


 1. Wysoki Emil na podstawie tej uchwały zwróci się do Konsulatu Sclavinii o przyznanie subwencji uzupełniającej w wysokości 50 000 Ⱡ w celu pokrycia deficytu i wprowadzenia rezerwy budżetowej.
 2. Wysoki Emil wystąpi o wyżej wymienioną subwencję nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
 3. Ze środków rezerwy budżetowej Wysoki Emil, po konsultacji z Radą Miasta może przyznać nagrodę za wyjątkowy wkład w działalność Miasta Stołecznego Eldoratu.


Art. 5. [przepisy końcowe]


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Kolejną debatę budżetową należy rozpocząć najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 3. Do modyfikacji budżetu niezbędna jest bezwzględna większość głosów.

(—) Serieus kawaler Ahabejż,
Wysoki Emil Eldoratu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny